Nebojte se říci si o pomoc!
Přinášíme vám mapu sociálních služeb ve vašem okolí

Do obtížné životní situace se může dostat každý z nás. Ať už se jedná o potíže související např. s financemi, bydlením, zaměstnáním, školou, zdravotní péčí, návykovými látkami či mezilidskými vztahy, je dobré vědět, že jim nemusíme čelit sami a můžeme požádat o odbornou pomoc či podporu. Ostatně, pestrá nabídka sociálních služeb patří k jedněm z ukazatelů vyspělých společností. Tak proč se v případě potřeby na některou z nich neobrátit?

Bohužel lze navíc předpoládat, že za současného růstu cen bydlení, energií, potravin a ostatních komodit budou sociální služby nejen pro mnohé rodiny a jednotlivce narůstat na významu.

Z těchto důvodů jsme pro vás zmapovali dostupnost sociálních služeb na území městského obvodu Plzeň – Slovany a vytvořili přehlednou mapu znázorňující poskytovatele sociálních služeb přímo v místě vašeho bydliště. U každé organizace, zařízení či spolku najdete kromě důležitých kontaktů také základní informace o tom, pro koho je služba určená, jaké sociální služby nabízí či jaká je její finanční náročnost. Stačí pouze jedno kliknutí.
Zapomněli jsme některou ze sociálních služeb do naší mapy uvést? Neváhejte nás kontaktovat, rádi náš seznam doplníme.
Chybí vám některá ze sociálních služeb ve vašem okolí? Napište nám a my vaše podněty zpracujeme a předáme příslušným orgánům. Dostupnost kvalitních sociálních služeb občanům považujeme za
velmi důležité. Proto budeme rádi, když se s námi podělíte o váše názory.
Pirátská strana, zastupitelé MO2

azylové domy pro matky s dětmi, mateřská centra, terénní sociálně aktivizační služby, poradny pro partnerské vztahy, služby mediace při rozvodu…

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poradny pro pěstounské rodiny…

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy na půl cesty, programy na podporu vzdělávání, programy primární prevence pro školy, linka bezpečí…

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby s postižením, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, pečovatelské služby, chráněné dílny, služby rané péče, služby osobní asistence, tlumočnické služby, poradny pro osoby s chronickým onemocněním …

pobytové a domácí hospicové pečovatelské služby, služby paliativní péče …

nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby sociální rehabilitace, terénní programy…

terapeutické komunity a dílny, kontaktní centra, substituční centra, terénní programy…

probační a resocializační programy, služby sociální rehabilitace…

azylové domy pro ženy, programy pomoci obětem trestních činů, intervenční centra, terénní služby pro ohrožené osoby, tísňové linky…

centra pro integraci cizinců, občanské poradny, dluhové poradny, krizová centra a krizové linky, poradny pro ženy a dívky v tíživé životní situaci, potravinové banky, humanitární sklady…

služby nespadající do výše uvedených kategoriích