Genesis HTML

 1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty. A víc nebylo nic. 
 2. I oddělil Bůh jedničku od nuly, A viděl, že to bylo dobře. 
 3. Bůh řekl: „Budiž data.“ 
 4. Bůh řekl: „Ať se uloží data na svoje místo„. A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
 5. A Bůh řekl: „Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty„.Stvořil počítače a nazval je hardwarem a oddělil software od hardwaru. 
 6. Softwaru tehdy ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy – velké a malé a řekl jim: „Jděte a množte se, naplňte celou paměť.“ 
 7. Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: „Stvořím Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům.“ I stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl: „V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z WINDOWS nic nespouštěj, sic zemřeš.“ 
 8. Bůh řekl: „Není dobré, když je Programátor sám. Stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci.„Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku, a stvořil To, co bude obdivovat Programátora. I zavedl To za Programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se. 
 9. Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, která Bůh stvořil. Bill řekl Uživateli: „Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?“ A řekl Uživatel: „V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři WINDOWS ne, nebo zemřeme.“ A řekl Bill Uživateli: „Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře WINDOWS, budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít.“ I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodně závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečné. I nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl Programátorovi, že to je dobré. A on si Windows také nainstaloval. 
 10. A hned šel Programátor hledat nove drivery. A Bůh se zeptal: „Kam jdeš?“ A on řekl: „Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu.“ A na to Bůh: „A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře WINDOWS?Programátor odpověděl: „Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si objednal programy pro Windows a proto jsem si i já nainstaloval Windows.“ A řekl Bůh Uživateli: „Proč jsi to udělal?“ Uživatel odpověděl: „Bill mě navedl.“ 
 11. A řekl Bůh Billovi: „Protože jsi to udělal, budeš navěky proklet mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky tě bude Uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows.“ 
 12. A Uživateli řekl Bůh: „Windows tě velmi zklamou a zničí tvé rezervy systémových prostředků, budeš muset používat špatné programy, a bez Programátora neuděláš ani ránu.“ 
 13. Programátorovi zase: „Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu tváře budeš stále opravovat své dílo.“ 
 14. Odpravil je z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslem.
 15. Nakonec do temných zákoutí Počítačového Centra vypustil General protection fault.

 

kod